PEFC Policy

Vi skall främja att:

 • Köpa produkter från våra leverantörer vars produkter är certifierad enligt PEFC.
 • Våra produkter har granskats på ett systematiskt sätt enligt PEFC kriterium.

Genom att köpa PEFC säkerställs att skogsråvara ej kommer från:

  • Illegal avverkning
  • Avverkning som strider mot PEFC eller Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop
  • Höga bevarandevärden
  • Som strider mot områden där medborgliga eller vedertagna rättigheter kränks
 • Vi skall leva och verka i PEFC:s anda och förmedla denna anda till våra kunder, anställda och leverantörer samt andra intresserade parter.
 • Norbag AB skall följa arbetsmiljölagen (Fundamental Principles and Rights at Work, 1998), och arbeta systematiskt med arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen. Anställda får vara aktiv i fackförening, barnarbete tillämpas inte och företaget tillhandahåller den skyddsutrustning som krävs.